Daytrading Strategier – Hva Er Det?

(Artikkelen er veldig generell. Hvis du vil lese mer om mine ideer og strategier finner du mye bedre artikler av meg skrevet på engelsk på websiden Quantified Strategies.)
Daytrading er en handelsstrategi som innebærer kjøp og salg av aksjer innen samme handelsdag. Daghandlere bruker teknisk analyse og kartlegging for å identifisere kortsiktige pristrender og kapitalisere på dem for en fortjeneste. Daytradingstrategier kan innebære alt fra scalping av små prisbevegelser, til momentum trading, til swing trading. Daghandlere må også ha strenge risikostyringsstrategier på plass for å begrense tap.

Daytrading strategier – forskjellige metoder

La oss kort nevne forskjellige typer av daytrading strategier:

1. Momentum Trading: Momentum trading er en strategi som involverer kjøp og salg av aksjer basert på nylige kursbevegelser. Traders som bruker denne strategien ser etter aksjer som har hatt sterke kursgevinster over en kort periode og kjøper dem i håp om at aksjen vil fortsette å stige.

2. Swing Trading: Swing trading innebærer å utnytte kurssvingninger i aksjemarkedet for å tjene kortsiktig fortjeneste. Denne strategien fokuserer på å identifisere aksjer som trender og handler i en bestemt retning, og deretter kjører trenden til den snur. Swing-handlere bruker ofte tekniske indikatorer for å finne ut når de skal gå inn og avslutte handler.

3. Scalping: Scalping er en type dagshandelsstrategi som innebærer å ta liten fortjeneste fra kortsiktige prisbevegelser. Traders som bruker denne strategien ser etter aksjer som gjør kortsiktige kursbevegelser og prøver å kapitalisere på dem. Denne strategien innebærer å ta rask fortjeneste på små prisbevegelser og kan være risikabelt hvis det ikke gjøres nøye.

4. Trendfollowing: Trendfollowing er en handelsstrategi som innebærer å kjøpe aksjer som trender i en bestemt retning. Traders som bruker denne strategien ser etter aksjer som har økt i verdi over lang tid og kjøper dem i håp om at de vil fortsette å øke. Denne strategien kan være risikabel hvis trenden plutselig snur.

5. Arbitrage: Arbitrage er en daytradingstrategi som innebærer å utnytte prisforskjeller mellom ulike markeder. Traders som bruker denne strategien ser etter aksjer som handles til forskjellige priser i forskjellige markeder og kjøper dem i markedet med lavere pris og selger dem i markedet med høyere pris. Denne strategien kan være lønnsom hvis den gjøres riktig, men den er også risikabel. Konkurransen er enorm.

6. Nyhetshandel: Nyhetshandel er en strategi som søker å tjene på news. Empiri viser at for eksempel earnings season har 4X mer volatilitet enn en tilfeldig dag, og derfor er det muligheter i earnings season. Men du må ha en backtested plan slik at du har en strategi som er basert på empiri.

Spesifikke daytrading strategier

Jeg har siden 2012 laget mange spesifikke tradingstrategier, både når det gjelder daytrading og mer langsiktige strategier. Faktisk er det over 200 strategier som er gratis, men de beste strategiene selges for en beskjeden pris.

Vennligst sjekk ut disse to linker:

 

 

 

Similar Posts