Hvordan Tjene Penger På Daytrading (Daghandel)

(Artikkelen er veldig generell. Hvis du vil lese mer om mine ideer og strategier finner du mye bedre artikler av meg skrevet på engelsk på websiden Quantified Strategies.)

Jeg har daytradet i over 18 år, og trader og investerer fortsatt på fulltid.

Hva er daytrading?

Daytrading er en form for aktiv handel som involverer kjøp og salg av finansielle instrumenter, vanligvis aksjer, på samme dag. En daytrader vil vanligvis åpne og lukke handler innenfor samme handelsdag. Daytrading kan være en risikabel investering, og investorer som ikke har betydelig erfaring med finansmarkedene bør være forsiktige og forsøke å begrense risikoen.

Hva er de beste markedene for daytrading?

Det beste markedet for day trading er de store og likvide markeder som aksjer, råvarer, valuta og futures. De store markedene er lettere å handle i fordi det er mye likviditet, noe som betyr at det er lettere å kjøpe og selge aktiva raskt uten å påvirke prisen. Det gir day tradere muligheten til å dra nytte av prisbevegelser på kort tid. Andre godt egnede markeder for day trading inkluderer cryptocurrency, CFD-er og binære opsjoner.

Jeg tror personlig at det beste markedet er aksjer og aksjeindekser. Årsaken er at et er mindre konkurranse og dertil mindre effisient. Er det et market som er veldig vanskelig å trade, så er det forex. Jeg har ennå til gode å oppleve noen som har tjent konsistent penger på dette markedet.

Forøvrig har jeg skrevet en artikkel på engelsk hvorfor du ikke bør involvere deg i forex:

Hvordan tjene penger på daytrading og daghandel

For å tjene penger på day trading, må du først forstå hvordan markedet fungerer og hvilke strategier som er tilgjengelige for å dra nytte av de daglige bevegelsene i prisene. Du må også ha en grunnleggende forståelse av de eksepsjonelle risikoene som er involvert i day trading, og være villig til å ta risiko for å oppnå profitt.
Den beste måten å tjene penger på day trading er å følge et systematisk tilnærming – backtesting. For å gjøre dette, må du sørge for at du har et klart mål for handel, og at du følger et strengt risikostyringssystem. Det er viktig å huske at det er ingen magisk formel for å tjene penger på daytrading, og at du må være villig til å ta risiko, og gjøre feil i prosessen.

Faktorene som påvirker suksess eller fiasko i daytrading (daghandel)

1. Markedstilstand: Markedstilstanden vil direkte påvirke om du gjør profitt eller tap når du handler daglig. Markedets volatilitet og likviditet er to viktige faktorer som kan øke eller redusere sannsynligheten for å gjøre profitt. Hvilket marked du trader er avgjørende.

2. Handelsstrategi: Å ha en god handelsstrategi er viktig for å lykkes med dagshandel. En strategi kan gi deg en klar retning for hvordan du skal legge opp handelsplanen din. Du må ha en klar plan over hva og hvorfor.

3. Kontroll over risiko: Å ha god risikostyring er avgjørende for å unngå å falle i fallgruver. Det gjelder å ha god kunnskap om markedet og risikoen som er involvert.

4. Kapitalforvaltning: Dette handler om hvordan du håndterer midlene dine når du handler daglig. Du må være klar over hvor mye du kan risikere og hvordan du skal håndtere pengene dine.

5. Kvantitativ analyse: Kvantitativ analyse er et verktøy som brukes til å identifisere trender og mønstre i markedet. Dette kan hjelpe deg med å identifisere gode handelsmuligheter.

6. Mentalt fokus: Mental fokus er avgjørende for å lykkes med dagshandel. Det gjelder å holde fokus på målet ditt og ta rasjonelle avgjørelser.

Hvordan begynne med daytrading

1. Forsk på markedet: Forsk på de forskjellige markedsplassene og investeringsstrategiene som er tilgjengelige. Lær om risiko og potensiell avkastning.

2. Utvikle en strategi: Utvikle en handelsstrategi som passer til din risikotoleranse og finansielle mål.

3. Begynn å handle: Begynn å handle i henhold til din strategi. Følg markedet og gjør kloke investeringsbeslutninger.

4. Følg reglene: Følg alle regler og retningslinjer som er gitt av din finansielle rådgiver eller megler.

5. Oppdater deg selv: Hold deg oppdatert om investeringsmuligheter og markedstrender. Dette vil hjelpe deg å ta kloke investeringsbeslutninger.

6. Sørg for at du omgås andre (suksessfulle) tradere.

Hva er de beste daytrading strategiene?

1. Utnytt kortsiktige prisbevegelser: Følg prisbevegelser på kort sikt og se etter muligheter til å tjene fortjeneste. Dette kan gjøres ved å se etter prisutvikling på mindre tidsrammer og se etter tegn på kortsiktige trendbrudd.

2. Utnytt tidsrammer: Daytradere bør se på forskjellige tidsrammer for å identifisere trender og identifisere muligheter. For eksempel, hvis du ser at en aksje beveger seg i en bestemt retning på en daglig tidsramme, kan du se på hvordan den oppfører seg på en 60 minutters tidsramme for å se om det er en mulighet til å tjene fortjeneste.

3. Utnytt kvantitativ analyse: Tekniske analyseverktøy kan hjelpe daytradere med å identifisere trender og muligheter. For eksempel kan du bruke et glidende gjennomsnitt eller andre tekniske indikatorer for å identifisere trender og se etter muligheter.

Hvis du vil ha potensielle trading strategier så kan du sjekke ut mer på trading strategy examples og i min day trading guide.

 

Similar Posts