Daytrading – Ofte Stilte Spørsmål (FAQ – Hjelp – Hva Du Må Vite)

What is a cynic? A man who knows the price of everything, and the value of nothing.

– Oscar Wilde

Bytter du ut ordet “cynic” med “daytrader” i det ovenstående utsagnet, har du en noe kynisk beskrivelse av en daytrader. En daytrader er ikke opptatt av å regne på hva en aksje er verdt, men fokuserer kun på å utnytte kursfluktuasjonen til hans fordel.

Daytrading er populært. Det er kanskje ikke så rart – hvem lar seg ikke affisere av blinkende skjermer med raske kjøp og salg?

I motsetning til de fleste som skriver om daytrading, har jeg vært fulltids daytrader fra 2001 til 2018 hvor jeg daytradet mine egne penger på de amerikanske børsene. I all beskjedenhet har jeg gjort det bra og jeg har førstehånds kunnskap om emnet.

Nedenfor svarer jeg på de fleste emner om daytrading:

Hva er daytrading?

Daytrading er kjøp og salg av finansielle aktiva i løpet av en dag – altså en trading sesjon. For eksempel kan du kjøpe Orkla klokken 1000 og selge igjen klokken før børsen stenger klokken 1600 (forhåpentligvis med gevinst).

Er daytrading vanskelig?

Ja! Nesten alle som starter med daytrading taper penger.

Jeg kan gi deg noen indikasjoner på hvor mange som taper penger:

Undersøkelser slår fast at mellom 80 til 99% av daytradere taper penger. Såkalte proprietary traders ser ut til å klare seg bedre, dog.

Hvor stor andel daytradere tjener penger?

80 til 99% taper penger. Det betyr ikke at de resterende tjener penger. Skal daytrading være verdt bryderiet, må du tjene såpass at det er verdt å risikere penger. Jeg tipper at der kanskje 1-3% av daytradere som tjener såpass at det er verdt risikoen.

Hvilke aktiva bør du daytrade i?

Jeg handlet utelukkende enkelt aksjer på NYSE og Nasdaq. Personlig tror jeg aksjer det beste instrumentet for daytrading.

Hvorfor mener jeg dette?

Ganske enkelt fordi enkeltaksjer er det minst effisiente markedet. 

Det er svært mange som trader CFDer. Dette er et derivat og er et “veddemål” på om du tror aktiva skal opp eller ned. Fordelen med CFDer er at de er lette å shorte.

Dessverre taper de fleste på CFD trading. Meglere er pliktige til å informere hvor mange av deres kunder som taper på CFDer, og i for eksempel IG er det bare 19% som er profitable (altså taper 81% kundene penger på CFD trading). Dette inkluderer all handler, ikke bare daytrading, men jeg føler meg ganske sikker på at det er enda dårligere statistikk om bare daytradere ble inkludert. 

Må du skatte når du daytrader?

Selvfølgelig. Det eneste sikre i livet er skatt og døden! Du skatter til bostedslandet. Norge har globalskatteplikt, dvs at alle inntekter må opp på skattemeldingen, om ikke en eventuell skatteavtale fastslår noe annet. Normalt skatter du ikke for kapitalgevinster i andre land dersom du er bosatt i Norge. Unntaket er fast installasjoner (eiendom f.eks) og dividende.

Hva er risiko når du daytrader?

Risiko er selvfølgelig å tape penger. De fleste bruker giring når de trader, og dette kan slå tilbake i form av store tap.

I tillegg må du huske på at daytrading innebærer store kostnader i kurtasje og slippage.

Hvordan kan du tjene penger på daytrading?

Daytrading er ekstremt vanskelig. Hvis du blir fortalt noe annet, er denne personen lite troverdig.

Er daytrading et nullsumspill?

Ja, i det store og hele er det et nullsumspill. Det betyr at hva du vinner, må noen andre tape.

Det er akkurat som ved poker bordet: Alle rundt bordet kan ikke vinne. Han eller hun som vinner, gjør det på bekostning av de andre. Det er som fordelingen av en pizza: Når et stykke er spist, er det mindre igjen til de andre.

Derfor er kortsiktig trading vanskeligere enn langsiktig sparing i aksjer og fond, som har medvind fra selskapenes økte fortjeneste og  fra sentralbankenes pengetrykking og inflasjon.

Siden WW2 har de fleste aksjemarkeder steget 4-7% justert for inflasjon, noe som gjør at det ikke er et nullsumspill. For å bruke analogien om pizzastykket: På lang sikt lages pizzaen litt større over tid. Men på lang sikt er det et nullsumspill i forhold til en indeks, eller målt mot det såkalte «markedet». Alle kan ikke slå «markedet», derfor er avkastningen et nullsumpsill i forhold til dette.

At trading er et nullsumspill illustreres best i derivatmarkedet. Dette fordi det ved enhver transaksjon er en kjøper og en selger som avregnes mot hverandre. Når du kjøper opsjoner eller futures, er det bestandig noen som må ta den andre siden for å selge eller utstede tilsvarende antall av samme kontrakt. Kjøper du 10 stykk OBX-futures kontrakter, må motparten selge eller utstede. Tjener du 10 000 kroner, er en annen nødt til å tape 10 000 kroner.

(Dog må det bemerkes at det for noen aktører ikke oppfattes som et nullsumspill. Dette fordi noen benytter opsjoner for å hedge (sikre) en annen posisjon, mens andre bruker opsjoner for å ta et veddemål på retningen. En som har en aksjeportefølje i bunn (for eksempel et aksjefond), kan utstede kjøpsopsjoner for å redusere risikoen mot å gi avkall på en del av oppsiden. Denne aktøren kan ha en helt annen risikopreferanse enn den som kjøper kjøpsopsjonen og gjerne tar et ”bet” på hvilken vei markedet skal. Ulik nyttefunksjon kan vel gjøre at den samlede nytte overstiger de samlede kostnader ved opsjoner, grunnet ulik risikoprofil, nytte etc.)

Hvordan blir man en daytrader?

Daytrading er ikke en “kunst” som mange skriver. Det er hardt arbeid og krever mye research!

Hvordan lærer man daytrading?

Generelt innen trading er den beste måten å lære på ved å prøve og feile. Det finnes ingen fast oppskrift på hvordan du kan tjene penger på daytrading,

Hva er den beste måten å daytrade på?

Jeg har aldri daytradet basert på charts, formasjoner eller patterns. Alle mine strategier er basert på kvantitative analyser og backtester. De store talls lov er det beste redskapet du har for å tjene penger på daytrading!

Hva er backtesting?

Backtesting er, kort fortalt, følgende prosedyre (og følger mer eller mindre den “vitenskapelige metode”):

 1. Ha en ide du vil teste.
 2. Lag klare og presise regler for kjøp og salg (som er kvantifiserbare).
 3. Velg et marked du vil teste ideen på.
 4. Velg hvilke data du vil teste på (intradag data eller daglige data).
 5. Lag kode til strategien i et regneark eller et tradingprogram som for eksempel Amibroker eller Tradestation.
 6. Del dine data i to deler. Backtest strategien i 80% av de første data (in sample).
 7. Om trading ideen fungerte in sample, test på de resterende 20% (out-of-sample).
 8. Om også out-of-sample er bra, gå videre til live trading med papirpenger på en demo konto i flere måneder.
 9. Om også demo konto funker bra er det bare å sette i gang med live trading!

Hva trenger jeg for å tjene penger opå daytrading?

Først og fremst trenger du indre motivasjon og genuin interesse. De fleste faller fra allerede på det punktet.

Det neste viktige kriteriet er arbeidskapasitet. Daytrading krever mye research.

Et annet viktig “redskap” er rasjonalitet og disiplin. Du kan aldri overvinne markedet, men må hele tiden tilpasse deg endringer.

Du må også ha kapital (se neste punkt).

Hvis du skal backteste, noe jeg anbefaler på det sterkeste, må du ha programvare for backtesting. Jeg bruker Amibroker (les her for min Amibroker review).

Hvor mye kapital trenger en daytrader?

En daytrader trenger ganske mye kapital.

Hvor mye?

Det handler delvis om dine mål, men også om kostnader. Det er stordriftsfordeler og mer kapital senker transaksjonskostnadene.

Hvilken megler er best for daytrading?

Det kommer an på hvor du skal daytrade.

Er du mest aktiv i Norden, er for eksempel Nordnet et bra alternativ.

Handler du derimot på internasjonale markeder med futures og amerikanske aksjer, tror jeg Interactive Brokers (IB) er det beste alternativet. Jeg bruker selv IB.

Vær klar over at i USA er det strenge regler for om du er klassifisert som en daytrader. Det er også restriksjoner.

Hvilke forutsetninger trenger en daytrader?

Du trenger kursbevegelse og volatilitet. Uten energi i markedet er det umulig å tjene penger.

Du må også vite hvor du er i næringskjeden.

Du trenger også likviditet til både kjøp og salg.

Spreaden, forskjellen mellom kjøper og selgerkurs, må også være liten.

Hva er spread? La meg illustrere ved et eksempel:

Typisk vil for eksempel ordrebildet i Tomra være slik:

Tomra 95 – 95.5

Kjøperkursen er 95 kroner, mens selgerkursen er 95,5 kroner. Noen er altså villige til å kjøpe på 95, mens en annen er villig til å selge på 95,5. Kjøperne vil selvfølgelig betale minst mulig, mens selgerne vil selge høyest mulig. Skal du selge må du “hit the bid” på 95 eller legge deg inn høyere og håpe at noen er villige til å kjøpe høyere, for eksempel på 95,5. Som beskrevet tidligere i kapittel 1 er spread en kostnad for en trader. Derfor er det viktig at spreaden er minst mulig.

Shortmuligheter er også viktig. For eksempel er det både vanskelig og dyrt å shorte aksjer i Norden. Derivater, derimot, er kurante å shorte.

Hvor mye kan du tjene på daytrading?

Jeg gjorde det rimelig godt, men det er også mulig jeg var heldig som daytradet i en periode med større ineffsensier enn det er nå.

Skal du lykkes med daytrading tror jeg følgende forutsetning hjelper deg monumentalt:

 1. Lag kvantitative analyser.
 2. Lag MANGE strategier.
 3. Se til at strategiene korrelerer minst mulig. Et tap i aksjer kan kanskje bli utlignet med gevinst i råvarer.
 4. Utnytt de store talls lov.
 5. Bruk moderat giring.
 6. Vær alltid klar over at svarte svaner gjemmer seg over alt. Sørg for at du overlever!
 7. Jobb hardt. Vær displinert og rasjonell.
 8. Kom i kontakt med andre. To hoder tenker bedre enn ett!

Similar Posts