Hvor Mange Daytraders og Daghandlere Mislykkes – Hvor Mange Tjener Penger? [+VIDEO]

Når du leser media, er det enkelt å tro at daytrading og daghandel fører til enkle penger. Blendende skildringer på sosiale medier forhindrer oss i å se de minimale sjansene for å virkelig lykkes med dagshandel. Virkeligheten er følgende:

Hva er prosentandelen av daghandlere/daytraders som tjener penger, og hvor mange feiler?

Cirka 1-20 % av daghandlerne oppnår positiv avkastning gjennom dagshandel. Kun en brøkdel av dem kan skilte med betydelige summer.

Dette innebærer at mellom 80 og 99 % av dem mislykkes. Vi har gransket forskning, og det er klart at svært få daytraders tjener betydelige beløp. Såkalte proprietary traders ser ut til å klare seg bedre enn individuelle daytraders (dette er å forvente).

La oss undersøke de rapportene vi har studert: Er prop traders bedre enn individuelle daytraders? Tross alt tiltrekker prop firma daytraders som ser på dette som en karriere.

Tilbake i 2008 ble ent prop firma ved navn Tuco Trading erklært ulovlig av SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) fordi Tuco hadde reelt sett traders som fungerte som “kunder i forkledning”.

Da rettssaken startet, ble Tuco pålagt å offentliggjøre all statistikk for deres daytraders (eller kunder, om man vil). Praktisk talt alle var daghandlere. Dersom vi antar at opplysningene fra rettssaken er korrekte, kan vi konkludere med at til og med prop tradere har vanskelig for å tjene på daghandel:

  • 206 aktive daytraders per 31. desember 2007.
  • 33 tjente penger (16 %).
  • 173 tjente ikke penger (84 %).
  • 7 hadde overskudd på over 50 000 USD (3 %).
  • 57 hadde tap på over 10 000 USD (28 %).

Dette viser at selv for daghandlere som anser det som en virksomhet, er andelen som feiler ganske høy.

Hva er prosentandelen av mislykkede proprietære daghandlere? (Case studie 2)

Etter dot-com-boblen publiserte Broadway Trading sine statistikker. Selv om studien er gammel, mener vi den fortsatt har relevans. Broadway tilbød både ekstern og kontorbasert handel for sine daytraders.

I løpet av juli måned 2001 196 daytraders av totalt 559 profitable, noe som utgjorde 35%. Ifølge kilder til Broadway Trading var dette tallet lavere enn gjennomsnittet enn under dot-com-boblen i perioden 1998-2000: De hevdet at 79% oppnådde fortjeneste i april 2000, en måned da Nasdaq-indeksen opplevde betydelige fall.

I februar 2000 var andelen lønnsomme daytraders 81%. For hele 2000 oppnådde 42 % positiv avkastning, mens første halvdel av 2001 at 42% tjente penger.

Det er viktig å merke seg at denne undersøkelsen kun tar hensyn til fortjeneste eller tap. Antallet som faktisk kan leve av dagshandel er enda lavere.

Broadway avdekket også at de som handlet hjemmefra hadde lavere lønnsomhet enn de som handlet på et kontor sammen med andre traders. Enkelte tradingkontorer hadde svært dyktige daytraders og kultiverte en atmosfære der det var større mulighet for suksess.

Hva er andelen profitable daytraders i Brasil?

En ganske kjent studie kalt “Day Trading For A Living”, gjennomført av tre akademikere, fulgte 1600 brasilianske daghandlere over en periode på over ett år. Kun 3 % oppnådde positiv avkastning! Resultatene kan faktisk være enda dårligere, siden de kun fulgte de som holdt ut i over 300 dager.

Det er også verdt å merke seg at bare 1,1 % av daghandlerne tjente mer enn minstelønnen.

Hva er andelen profitable daghandlere i Taiwan?

En annen ofte sitert kilde (“The Cross-Section of Speculator Skill Evidence from Day Trading”) gjennomførte en studie i Taiwan i perioden 1992 til 2006.

Konklusjonene er todelt:

Få daghandlere er i stand til å generere positiv unormal avkastning etter å ha trukket fra gebyrer – en liten gruppe på rundt 15 % klarte å tjene mer enn provisjoner og kostnader.
Variasjonen i investorers dyktighet er et fremtredende trekk ved finansmarkedene.

Forfatterne gjennomførte en oppfølgingsstudie i 2013 der de hevdet at mindre enn 1 % av daghandlerne kunne på en forutsigbar og pålitelig måte generere positiv unormal avkastning etter å ha trukket fra gebyrer.

Hvorfor mislykkes daghandlere?

Flere av de studiene vi har gjennomgått, hevder at “overconfidence in trading” knyttet til handel er en av de primære årsakene til at daghandlere mislykkes. Dette kan nok være korrekt, men forfatterne har oversett et meget viktig aspekt:

Handel er et nullsumspill. Langsiktig investering er ikke et nullsumspill fordi du kan dra nytte av en økning i inntjeningen og avkastningen over tid.

Hva er bedre – daytrading eller investering?

Daytrading kan potensielt skaleres, men det kommer med risiko for tap.

Når du er en daghandler, kan du ikke regne med å dra nytte av den langsiktige oppgangen i aksjemarkedet. Legg til dette kostnader som kommisjon og “slippage“, og du står med minus før du starter.

Med andre ord er markedet “rigget” på en måte som kun favoriserer en liten gruppe konsistente daytraders. Hovedformålet til amatører synes å være å gi næring og energi til de større aktørene høyere opp i næringskjeden, noe som Victor Niederhoffer påpekte i boken “The Education Of A Speculator“.

Daytrading ligner mye på poker: alle spillerne ved bordet kan ikke vinne – det som en spiller vinner, må andre tape. Hvem er dine konkurrenter? Hvem er rovdyrene? Det er viktig å forstå din plass i næringskjeden.

Similar Posts