Kjøp “The Dip” Strategi (Williams %R)

Williams %R ble utviklet av den berømte traderen og skatterebellen Larry Williams, som har gitt navn til flere tekniske indikatorer. I dag forklarer vi en Williams %R – trading strategi og hvordan du bruker og hvordan du regner ut indikatoren.

Williams %R er en bra indikator. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du bruker Williams %R i en tradingstrategi, og vi backtester den. Fungerer Williams %R? Vår konklusjon er at Williams %R virker ganske bra.

Denne artikkelen er en maskinell oversettelse av den originale artikkelen som ligger på QuantifiedStrategies.com. Vi anbefaler at du leser den der på engelsk. Der finner du hundrevis av egenproduserte artikler av høy kvalitet:

Hva er Williams %R-indikatoren?

Williams %R svinger mellom 0 og -100. Det er en oscillerende indikator som reflekterer den nåværende sluttkursen i forhold til den høyeste noteringen over en gitt tidsperiode.

Indikatoren er noe lik stochastic indicator, men der måler man sluttkursen i forhold til den laveste kursen over en gitt periode. En høy verdi anses som overkjøpt, og lave verdier anses som oversolgt.

Her er et eksempel på hvordan en 5-dagers tilbakeblikksperiode ser ut i S&P 500:

Williams %R går raskt fra overkjøpt og oversolgte forhold. Derfor brukes den hovedsakelig som en mean reversion indikator.

Hvordan beregner du Williams %R-indikatoren?

Hvis du bruker en periode på fem dager, ser formelen slik ut:

Williams %R = ((høyeste notering de siste 5 dagene – sluttkurs) / (høyeste notering de siste 5 dagene – laveste notering de siste 5 dagene)) * -100

For eksempel:

Hvis sluttkursen i dag er 100, den høyeste noteringen de siste fem dagene var 115 og den laveste noteringen de siste fem dagene var 95, så er Williams %R -75 ((15/20) *-100).

Williams %R er lik WilliamsVixFix

Williams %R er ganske lik WilliamsVixFix (men motsatt av hverandre). Diagrammet nedenfor viser begge indikatorene over en periode på 22 dager:

Williams %R – virker det? Vi backtester noen strategier

Vi backtester Williams %R-strategien på S&P 500 (SPY). Inngang er ved sluttkurs når Williams %R er under -90 og vi selger når dagens sluttkurs er høyere enn gårsdagens høyeste notering eller når Williams %R slutter over -30.

Ved å bruke optimalisering får vi, som kanskje forventet, de beste resultatene på korte perioder. Vi brukte en minimum periode på to dager og en maksimum på 25 dager. Alle testene ga en profit factor på to eller mer, bortsett fra 25 dager som ga 1,9.

Det beste resultatet oppnås ved å bruke en periode på to dager. Dette gir følgende egenkapitalkurve (equity curve):

Både under finanskrisen i 2008/09 og Covid-19-pandemien presterte strategien eksepsjonelt bra. Den prosentvise avkastningen i 2008 og 2020 var 98,9 % og 43,3 %! Under bjørnemarkedet i 2022 steg den 15,7 %, fortsatt ganske bra!

Avkastningen over er sammensatt. CAGR er 11,5 % (kjøp og hold er 9,7 %), eksponering er 22 %, antall handler er 588, gjennomsnittlig gevinst per handel er 0,59 %, maksimal nedgang er 17 % og profittfaktoren er 2,2. Dette er faktisk ganske gode tall for en såpass enkelt strategi.

Fungerer Williams %R for shorts?

Dessverre, og som forventet, er det mye vanskeligere å finne profitable strategier på short-siden. Short er notorisk vanskelig å trade:

Williams %R Amibroker-kode

Hvis du ønsker Williams %R-koden for Amibroker kan du bestille den på lenken nedenfor. I tillegg får du koden for hundrevis av andre trading strategies vi har publisert på QuantifiedStrategies:

Williams %R vs. RSI: vi tester forskjellige handelsstrategier

Hva er den beste indikatoren: Williams %R eller RSI-indikatoren?

Williams %R er en men reversion indikator, akkurat som Relative Strength Indicator (RSI) og Stochastics.

La oss teste en tradingstrategi basert på RSI som er ganske lik kriteriene som vi brukte ovenfor for Williams %R

  • Kjøp når sluttkurs når to-dagers RSI er under 10
  • Selg når sluttkurs er høyere enn gårsdagens notering eller når RSI(2) slutter over 70

Disse kriteriene gir følgende egenkapitalkurve:

CAGR er betydelig lavere enn for Williams %R: 6,23 % mot 12,4 %. Dermed ser det ut til at Williams %R fungerer bedre for S&P 500 enn RSI.

Selvfølgelig kan forskjellen skyldes tilfeldigheter. Men vi foreslår at tradere tester sine RSI-strategier og ser om de kan forbedre dem ved å bruke Williams %R.

Hvordan RSI-indikatoren fungerer

Vi endret innstillingene noe for å teste en annen strategi som inkluderte en andre indikator, og vi fikk følgende egenkapitalkurve på Nasdaq/QQQ (logaritmisk kurve):

CAGR er 14 % (kjøp og hold er 9 %), tiden tilbrakt i markedet er 14,1 %, det er 247 handler, 78 % vinnere, gjennomsnittsvinneren er 2,3 %, gjennomsnittstaperen er 2,1 %, profitt factor er 3,3, maksimal nedgang er 20,5 % og Sharpe Ratio er 3,16.

Ønsker du å vite koden og kriteriene (i Amibroker/Tradestation eller beskrevet på engelsk)? Du kan enten bestille strategien ved å klikke på lenken nedenfor, eller du kan abonnere på våre Trading Edges. Du kan bestille strategien på denne lenken (velg Williams %R Strategy No. 3):

Konklusjon: Williams %R fungerer

Williams %R- indikatoren er ganske like WilliamsVixFix. Men det ser ut til at Williams %R presterer litt bedre i våre backtester. Dessuten, på et bredt spekter av backtester, ser det ut til at Williams %R presterer bedre enn både RSI og Stochastics i strategiene vi testet.

Er Williams %R en undervurdert indikator?

Similar Posts